Zonnewijzer

Een vluchtige blik naar de klok op de muur, het heffen van je pols voor een glans op je horloge of het reiken naar je broekzak voor je telefoon. Drie bewegingen die we doen zonder daar ook maar een milliseconde over na te denken. Welke beweging van de drie we ook maken ze hebben allemaal hetzelfde doel, we willen weten hoe laat het is. Maar waar we nu voor bijna alle klokken elektriciteit gebruiken was dit vroeger een heel ander verhaal. Een van de oudste manieren om de tijd te lezen is het gebruik van een zonnewijzer. Bij een zonnewijzer wordt gebruik gemaakt van de draaiing van de aarde. Doordat de zon zich gedurende de dag verplaatst veranderd ook de schaduw van objecten. Men gebruikte deze schaduw om op een schijf te bepalen hoe laat het was. Deze techniek werd al door de Egyptenaren gebruikt rondom 1500 voor Christus.

Tip: wandklok 60 CM

Ontwikkeling van de klok 

De mechanische klok werd uitgevonden voor het gebruik in de kerk om aan te geven wanneer het tijd was om te gaan bidden. Deze klokken hadden nog geen wijzers en men wist de tijd aan te geven door het luiden van de klok. Men gaat ervanuit dat de oudste nog tikkende klok ter wereld zich bevindt in de kathedraal van Salisbury en deze dateert uit 1386. Langzamerhand evolueerde de klok zich met allereerst een wijzer die het hele en het halve uur aangaf en cijfers op de cijferplaat, vervolgens kreeg de klok een minutenwijzer en tot slot kreeg de klok zoals we dat nu kennen een seconde wijzer. Als we aan een klok denken, komt in veel gevallen het beeld van een slingerklok naar voren. Dit was de volgende stap in de ontwikkeling. In 1657 werd het patent voor de slingerklok aangevraagd door Christiaan Huygens. Deze manier van tijdsweergave was een stuk nauwkeuriger dan de klokken die tot dan toe werden geproduceerd. Met behulp van een gewicht dat zo nu en dan weer omhooggetrokken moest worden werd de klok aangedreven.

Uitgelicht: wandklok 80 CM

De komst van het horloge

Omdat men zich in de 15e eeuw veel op zee bevond ontstond noodzaak om tijd mee te kunnen nemen. Hierdoor kon men de lengtegraad vast stellen door de lokale tijd te vergelijken met de standaard Europese tijd. Ongeveer honderd jaar nadat Huygens het principe van de slingerklok had ontdekt kon men eenzelfde soort principe toepassen in horloges. Dit maakte de horloges in een keer een stuk nauwkeuriger. Met name de ontwikkeling van het horloge staat hedendaags niet stil. Met de komst van de ‘Smart Watch’ heeft het kijken naar de tijd een hele nieuwe dimensie gekregen.

About Author

Peter Selie

Leave a Reply